Μεγάλη ποικιλία σε εργαστηριακές ζυγαριές από 0,01g έως 30 kg.