Συρτάρια/Κερματοθήκες/Εσωτ.Συρταριών

Συρτάρια Ταμείου (33)

Συρτάρια Αφής (1)

Εσωτερικά συρταριών (16)

Θήκες χρημάτων (16)