Βάσεις τερματικών POS

Βάσεις τερματικών POS γωνιακής στήριξης (2)

Βάσεις τερματικών POS οριζόντιας στήριξης (7)