κολώνα στήριξης βάσης pos επιτραπέζια ύψους 20εκ

κολώνα στήριξης βάσης pos επιτραπέζια ύψους 20εκ