Καταμετρητές - Ανιχνευτές

Καταμετρητές Χαρτονομισμάτων (46)

Καταμετρητές - Διαχωριστές Κερμάτων (35)

Ανιχνευτές Πλαστών Χαρτονομισμάτων (34)

Μαρκαδόροι / Στυλό πλαστών (5)

Ανταλλακτικά ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων (6)

Ανταλλακτικά καταμετρητών χαρτονομισμάτων (8)

Ανταλλακτικά καταμετρητών κερμάτων (1)