Καταμετρητές - Ανιχνευτές

Καταμετρητές Χαρτονομισμάτων (45)

Καταμετρητές - Διαχωριστές Κερμάτων (35)

Ανιχνευτές Πλαστών Χαρτονομισμάτων (34)

Μαρκαδόροι / Στυλό πλαστών (4)

Ανταλλακτικά ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων (6)

Ανταλλακτικά καταμετρητών χαρτονομισμάτων (2)

Ανταλλακτικά καταμετρητών κερμάτων (1)