Ίδρυση

Ιδρύεται η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «Ταμειακή Express» από τον Ματθαίο Φουντουλάκη και την Αντωνία Φουντουλάκη, με κύρια δραστηριότητα την πώληση και επισκευή ταμειακών μηχανών και επαγγελματικών ζυγών.