Ετικετογράφος χειρός contact διπλής σειράς

Ετικετογράφος χειρός contact διπλής σειράς