πιστοποίηση από την ΕΚΤ καταμετρητή κερμάτων ΤΕ 8+1

πιστοποίηση από την ΕΚΤ καταμετρητή κερμάτων ΤΕ 8+1