κολώνα στήριξης βάσης pos επιτραπέζια ύψους 35εκ

κολώνα στήριξης βάσης pos επιτραπέζια ύψους 35εκ