κολώνα στήριξης βάσης pos επίτοιχη ύψους 20εκ

κολώνα στήριξης βάσης pos επίτοιχη ύψους 20εκ