Εταιρείες

  • Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • Καταστήματα WIND
  • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  • Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε.
  • SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Αυτοματισμοί)
  • Ernst & Young (Χρηματ/κες & Φορολογικές Υπηρεσίες)
  • B S H (Οικιακές συσκευές Bosch & Pitsos)
  • FUJITSU – SIEMENS COMPUTERS
  • ATHENS CAR (Εμπορος BMW)