Βρίσκεστε εδώ: Αρχική

Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας ΤΑΜΕΙΑΚΗ EXPRESS. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών αυτής προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή και όλης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετάει τους όρους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία έχει συλλέξει τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια από τις εγκυρότερες δυνατόν πηγές. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ιστοσελίδα αποσκοπούν στην παρουσίαση της εταιρείας, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από την παρούσα ιστοσελίδα πριν να την χρησιμοποιήσει καθ\' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την αποφυγή πιθανής απόπειρας ηλεκτρονικής υποκλοπής των στοιχείων του λογαριασμού σας, κάνουμε επιπλέον διασταύρωση των στοιχειών σας επικοινωνώντας μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις αγορές που κάνετε μέσω του site μας.

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα εμπορεύματά μας μεταφέρονται για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Παραμένουν δε στην κυριότητα της εταιρείας μας μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς τους. Εξόφληση του παρόντος αναγνωρίζεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρείας μας. Για κάθε νομική διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Snif.gr | Σύγκριση τιμών       skroutz logo 223125409                         credid-tameiaki

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική